สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาชีพ
ชื่ออาชีพ: คนงานฟาร์ม ประมง และป่าไม้ อื่นๆ ทั้งหมด (Farming, Fishing and Forestry Workers, All Others)
กลุ่มอาชีพ: คนงานในฟาร์ม (Farmworkers)
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ก่อให้เกิดละอองลอยชีวภาพที่ได้มาจากแมลง
ดูแลจัดการซากสัตว์ที่ติดเชื้อหรือเนื้อเยื่อรก
ดูแลจัดการสกั้ง แรคคูน ค้างคาว สุนัขจิ้งจอก สัตว์กินเนื้ออื่นๆ หรือสัตว์คล้ายหนูยักษ์ที่ติดเชื้อ (กัด)
ดูแลจัดการสัตว์ฟันแทะที่ติดเชื้อ (กัด)
ดูแลจัดการสัตว์ฟันแทะที่ติดเชื้อ (การหายใจ หรือการสัมผัสผ่านผิวหนังที่เป็นแผล)
ดูแลจัดการสัตว์เลี้ยงที่ติดเชื้อ (การสูดดม หรือสัมผัสผ่านผิวหนังที่เป็นแผล)
ดูแลจัดการสุนัขหรือแมวที่ติดเชื้อ (กัดหรือข่วน)
ทำงานในป่าในพื้นที่ที่มีโรคเฉพาะถิ่นในแถบอเมริกากลางและใต้
ทำงานในพื้นที่ที่มีเห็บ หมัด ชุกชุม
ปลอกเปลือกต้นเมเปิลซ้ำ ๆ เพื่อเอาน้ำหล่อเลี้ยงในเนื้อเยื่อ
ผลิตเส้นไหม (การเลี้ยงไหม)
รวบรวมฝุ่นของเสียจากสัตว์ฟันแทะ
รวบรวมฝุ่นจากกรงนก เล้าไก่ หรือถ้ำที่เป็นแหล่งอาศัยของค้างคาวในพื้นที่ที่มีโรคเฉพาะถิ่น
รวบรวมฝุ่นในฟาร์มที่ปนเปื้อนด้วยแบคทรีเรียฟรานซิสเซลลา ทูลาเรนซิส
สัมผัสปลาหรือหอยที่ติดเชื้อ
สัมผัสสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์มที่ติดเชื้อ
สูดดมฝุ่นไม้ก๊อกที่มีราซ้ำ ๆ
สูดดมละอองลอยชีวภาพของสิ่งหมักหมม
สูดดมละอองลอยชีวภาพของหญ้า อาหารสัตว์ กองฟาง หรือเมล็ดข้าว ที่เก่าเป็นรา
สูดดมสารก่อภูมิแพ้จากแมลง ในอาหารปลาหรือเยื่อตกปลา
สูดดมสารก่อภูมิแพ้จากเห็บไรในขณะที่ทำไร่ หรือดูแลจัดการเมล็ดข้าวหรือแป้ง
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48291114
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546