สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาชีพ

การก่อสร้าง (Construction)

การเคลื่อนย้ายวัสดุ (Material Moving)

การเชื่อม การบัดกรี การเชื่อมประสาน (Welding, Soldering & Brazing)

การตัดไม้ การทำป่าไม้ และการดูแลรักษา (Logging, Forest & Conservation)

การติดตั้ง บำรุงรักษาและซ่อมแซม (Installation, Maintenance & Repair)

การทำความสะอาดและการควบคุมแมลง (Cleaning & Pest Control)

การทำประมงและล่าสัตว์ (Fishing & Hunting)

การแปรรูปอาหาร (Food Processing)

การผลิตเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Production)

การผลิตพืชและปศุสัตว์ (Crop & Livestock Production)

การพิมพ์ (Printing)

การสกัด (Extractive)

คนงานในฟาร์ม (Farmworkers)

งานบำรุงรักษาภาคพื้น (Grounds Maintenance)

งานโลหะและงานพลาสติก (Metalworking & Plasticworking)

ช่างไม้ (Woodworkers)

ช่างสร้างและประกอบ (Assemblers & Fabricators)

บริการอาหาร (Food Service)

วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ การศึกษา (Engineering, Sciences & Education)

ศิลปะและสื่อ (Arts & Media)

สาธารณูปโภคและการขนส่ง (Utilities & Transportation)

สิ่งทอ เสื้อผ้า และของตกแต่ง (Textile, Apparel & Furnishings)

สุขภาพ (Health)

บริการอื่นๆ (Other Service)

แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48291340
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546