สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
กระบวนการผลิต
ชื่อกระบวนการผลิต: การทำฟาร์ม (ฝุ่น, สารที่ทำให้ขาดออกซิเจน, ฯลฯ) (Farming (Dusts, Asphyxiants, etc.))
กลุ่มกระบวนการผลิต: อุตสาหกรรม (INDUSTRY)
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัสที่เกี่ยวข้อง
Allergens, farm animal
Allergens, garden and greenhouse
Ammonia
Carbon dioxide
Carbon monoxide
Deer dander
Endotoxins
Erionite
Grain dust
Grain mite
Hydrogen sulfide
Hypersensitivity pneumonitis antigens
Methane
Mink urine
Mold and algae derived allergens
Nitric oxide
Nitrogen dioxide
Sodium hypochlorite
Soots
Tetranychus urticae
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48291148
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546