สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
กระบวนการผลิต
ชื่อกระบวนการผลิต: กระบวนการเกี่ยวกับเยื่อและกระดาษ (Pulp and Paper Processing)
กลุ่มกระบวนการผลิต: อุตสาหกรรม (INDUSTRY)
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัสที่เกี่ยวข้อง
1,2-Benzisothiazolin-3-one
2-Diethylaminoethanol
Acrylamide
ACRYLIC RESINS
Ammonia
Antimony
Asbestos
Benzidine
Biphenyl
Calcium hydroxide
Calcium hypochlorite
Chlorine
Chlorine dioxide
Chromium and compounds
Dazomet
Diazonium salt
Diethyl zinc
Dimethyl sulfide
Dodecane
Edetic acid
Endotoxins
Ethyleneimine
Formaldehyde
Formamide
Formic acid
Glutaraldehyde
Glycidyl trimethyl ammonium chloride
Glyoxal
Hydrogen peroxide
Hydrogen sulfide
Hypersensitivity pneumonitis antigens
ISOTHIAZOLINONES
Melamine/formaldehyde resin
Mercaptobenzothiazole
Methylchloro-isothiazolinone
Methylene blue
Nitrogen dioxide
o-Dianisidine
ORGANIC SOLVENTS
Ozone
Pentachlorophenol
Pentadecane
Peroxyacetic acid
Polyethylene
Polyvinyl chloride
Potassium chlorate
Quaternium-15
sec-Amyl acetate
sec-Butyl acetate
Sodium bisulfite
Sodium borohydride
Sodium chlorite
Sodium hydrosulfite
Sodium hypochlorite
Sodium peroxide
Sodium sulfide
Sulfamic acid
Sulfur
Sulfur dioxide
Sulfuric acid
THIOLS
Titanium dioxide
Tridecane
Trisodium phosphate dodecahydrate
Wollastonite
Zinc hydrosulfite
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48291177
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546