สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
กระบวนการผลิต
ชื่อกระบวนการผลิต: การผลิตสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor Manufacturing)
กลุ่มกระบวนการผลิต: อุตสาหกรรม (INDUSTRY)
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัสที่เกี่ยวข้อง
1-Nitropropane
2-Butanone
2-Butoxyethanol
2-Ethoxyethanol
2-Ethoxyethyl acetate
2-Methoxyethanol
Acetic acid
Acetone
Acetonitrile
ACRYLIC RESINS
Aluminum phosphide
Ammonia
Ammonium persulfate
Antimony
Argon
Arsenic and compounds
Arsine
Bismuth
Bismuth telluride, undoped and Se-doped
Bisphenol A
Boron tribromide
Boron trichloride
Boron trifluoride
Cadmium and compounds
CHLOROFLUOROCARBONS
Chromium and compounds
Colophony
CYANIDES
Decaborane
Diborane
Dichlorosilane
Diethylene glycol monobutyl ether
Epichlorohydrin
EPOXY RESINS
Ethyl lactate
Ethyl silicate
Ethyl-3-ethoxypropionate
FLUORIDES
Formaldehyde
Gallium arsenide
Germanium tetrahydride
GLYCOL ETHERS
Gold and compounds
Helium
Hexamethyldisilazane
Hydrazine
Hydrogen chloride
Hydrogen fluoride
Hydrogen peroxide
Hydrogen selenide
Isopropyl alcohol
Lead
Methyl alcohol
Methyl cellosolve acetate
Methyl formate
Methylchloro-isothiazolinone
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine
n-Butyl acetate
n-Butyl alcohol
Nickel and compounds
Nitric acid
Nitrobenzene
Nitrogen trifluoride
N-Methyl-2-pyrrolidone
Pentaborane
Phenol-formaldehyde resin
Phosphine
Phosphoric acid
Phosphorus pentafluoride
Platinum, soluble salts
Propargyl alcohol
p-tert-Butylphenol formaldehyde resin
Rosin core solder
Selenium hexafluoride
Silicon
Silicon tetrachloride
Silicon tetrahydride
Sodium hydroxide
Stibine
Sulfuric acid
Tetrafluoroboric acid
Tetramethyl ammonium hydroxide
Thallium and soluble compounds
Tin oxide
Toluene
Trichlorosilane
Trimellitic anhydride
Xylene isomers
Zinc chloride fume
Zinc oxide
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48291206
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546