สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
กระบวนการผลิต
ชื่อกระบวนการผลิต: การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (Sewer and Wastewater Treatment)
กลุ่มกระบวนการผลิต: อุตสาหกรรม (INDUSTRY)
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัสที่เกี่ยวข้อง
1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin
Acrylamide
Ammonia
Bromine chloride
Calcium hydroxide
Calcium hypochlorite
Carbon dioxide
Carbon monoxide
Chlorine
Chlorine dioxide
Cyanogen chloride
Dimethyl sulfide
Endotoxins
Ferric chloride
Ferrous chloride
FLUORIDES
Fluorosilicic acid
Fly ash
Hydrazine
Hydrogen peroxide
Hydrogen sulfide
Methane
Nitrogen
Oxygen
Ozone
Phosphoric acid
Potassium permanganate
Sewer fly
Sodium chlorite
Sodium hypochlorite
Sulfur dioxide
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48291234
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546