สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
กระบวนการผลิต
ชื่อกระบวนการผลิต: การผลิตเหล็ก (Steel Producing)
กลุ่มกระบวนการผลิต: อุตสาหกรรม (INDUSTRY)
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัสที่เกี่ยวข้อง
Ammonium chloride fume
Bentonite
Boric acid
Calcium carbide
Calcium cyanamide
Carbon monoxide
Chromium and compounds
Coal dusts
Coal tar
Coal tar pitch volatiles
Coke oven emissions
CYANIDES
Ferrovanadium dust
FLUORIDES
Hydrogen sulfide
Iron oxide
Lead
Manganese
Manganese tetroxide
Molybdenum and compounds
Nickel and compounds
Oxygen
POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS
Potassium cyanide
Potassium nitrate
Silica, crystalline
Sodium cyanide
Soots
Sulfur dioxide
Tungsten and compounds
Vanadium
Zinc chloride fume
Zinc oxide
Zirconium and compounds
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48418978
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546