สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
กระบวนการผลิต
ชื่อกระบวนการผลิต: การฟอกหนัง (Tanning Leather)
กลุ่มกระบวนการผลิต: อุตสาหกรรม (INDUSTRY)
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัสที่เกี่ยวข้อง
4-Nitrophenol
Acrolein
Aluminum nitrate
Ammonia
Benzidine
Bronopol
Butyric acid
Calcium oxide
Chromic acid and chromates
Chromium and compounds
Diisopropylamine
Dimethylamine
Endotoxins
Ethanolamine
Fluorosilicic acid
Formaldehyde
Furfuryl alcohol
Glyoxal
Hexamethylene tetramine
Hydrogen chloride
Hydrogen sulfide
ISOTHIAZOLINONES
Lactic acid
Leather dust
Mercuric chloride
Methylamine
NITROSAMINES
ORGANIC SOLVENTS
Oxalic acid
Picric acid
Potassium dichromate
Potassium permanganate
Resorcinol
Sodium bisulfate
Sodium hydrogen sulfide
Strontium chromate
Sulfur dioxide
Sulfuric acid
TEXTILE DYES
Trisodium phosphate dodecahydrate
Trona
Zinc chromates
Zirconium and compounds
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48328314
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546