สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
กระบวนการผลิต
ชื่อกระบวนการผลิต: การผลิตสิ่งทอ (Textiles Manufacturing)
กลุ่มกระบวนการผลิต: อุตสาหกรรม (INDUSTRY)
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัสที่เกี่ยวข้อง
1,4-Dioxane
2-N-Dibutylaminoethanol
Acetic acid
Acrylamide
Ammonium hydroxide
Boric acid
Carbon disulfide
Carbonyl sulfide
Cotton dust, raw
Cyanogen bromide
Cyclohexanol
Dimethylamine
Dimethylformamide
Endotoxins
Ethanolamine
Ethyleneimine
Fibrous glass
Hexamethylphosphoric triamide
Hydrogen peroxide
Hydrogen sulfide
Methyl isobutyl ketone
Ozone
Peroxyacetic acid
Polypropylene
Rubber skin allergens
Sodium bisulfate
Sodium bisulfite
Sodium hydroxide
Sodium hypochlorite
Sulfur
Sulfur dioxide
Tetrahydrofuran
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48291310
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546