สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
กระบวนการผลิต
ชื่อกระบวนการผลิต: การใช้สารฆ่าเชื้อ (Using Disinfectants)
กลุ่มกระบวนการผลิต: ทำความสะอาด (CLEAN)
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัสที่เกี่ยวข้อง
1,2-Benzisothiazolin-3-one
1,2-Dibromo-2,4-dicyanobutane
1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin
4-Chloro-3,5-xylenol
Acrolein
Aluminum chloride
Barium permanganate
Benzalkonium chloride
Benzyl alcohol
beta-Propiolactone
Bioban CS-1246
Bioban P-1487
Bithionol
Borates, decahydrate
Borates, pentahydrate
Bromine
Bromine chloride
Bromonitrodioxane
Bronopol
Butylated hydroxyanisole
Calcium hypochlorite
Calcium permanganate
Chloramine T
Chlorhexidine
Chlorine
Chlorine dioxide
Chloroacetamide
Cresol, all isomers
Cyanogen iodide
Dazomet
Diazolidinyl urea
Dichloroacetic acid
Dimethylol urea
DMDM hydantoin
Ferric chloride
Fluorosilicic acid
Formaldehyde
Glutaraldehyde
Glyoxal
Grotan BK
Hexachlorophene
Hydrazine
Hydrogen peroxide
Imidazolidinyl urea
Iodoform
Isononanoyl oxybenzene sulfonate
ISOTHIAZOLINONES
Lauryl dimethyl benzyl ammonium chloride
Mercapto mix
Mercuric chloride
Mercury
Methylchloro-isothiazolinone
Methylisothiazolinone
Morpholine
N-Methylolchloracetamide
N-Methylolethanolamine
Nonoxynol
Nonylphenol
n-Propyl alcohol
Octylisothiazolinone
Ozone
Paraformaldehyde
p-Chloro-m-cresol
Phenol
Phenylmercuric acetate
Potassium chlorate
Potassium dichromate
Potassium permanganate
Povidone-iodine
Propylene oxide
Pyrithione
Quaternium-15
Silver nitrate
Sodium bisulfate
Sodium bisulfite
Sodium hypochlorite
Sodium peroxide
Strontium peroxide
Sulfur dioxide
Thimerosal
Triclosan
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48419051
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546