สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
กระบวนการผลิต

ความร้อน หรือ เครื่องจักร (HEAT OR MACHINE)

ชุบ (PLATE)

เชื่อม (WELD)

ทำความสะอาด (CLEAN)

เผาไหม้ (BURN)

สี (PAINT)

หล่อ (FOUNDRY)

อุตสาหกรรม (INDUSTRY)

อื่น ๆ (OTHER)

แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48824929
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546