สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: หัวใจเต้นช้า (bradycardia)
กลุ่มอาการ: หัวใจและหลอดเลือดหัวใจ (Cardiovascular)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Arenaviral hemorrhagic fevers (S. America)
Crimean-Congo hemorrhagic fever
Kyasanur forest disease
Lassa fever
Lymphocytic choriomeningitis
Rift valley fever
การหยุดหายใจ เนื่องจากสารรบกวนการจับออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง (Asphyxiation, chemical)
ไข้เดงกี (Dengue fever)
ไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย (Typhoid fever)
ไข้เหลือง (Yellow fever)
ตับอักเสบ เอ (Hepatitis A)
มาลาเรีย (Malaria)
โรคไข้รากสาดใหญ่จากหมัด (Typhus, mite-borne scrub)
โรคไข้เลือดออกมีอาการทางไต (Hemorrhagic fever with renal syndrome)
โรคจากบริโภคปลากินสาหร่ายพิษ (Ciguatera fish poisoning)
โรคซิททาโคซิส หรือโรคนกแก้ว (Psittacosis)
โรคทูลารีเมีย หรือโรคไข้กระต่าย (Tularemia)
โรคบาบีซิโอซิส หรือโรคไข้เห็บโค (Babesiosis)
โรคปากเปื่อยพุพอง (Vesicular stomatitis fever)
โรคลีเจียนเนลโลสิส (ติดเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลันจากสิ่งแวดล้อม) (Legionellosis)
โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis)
โรคอีโบลา (Ebola-Marburg viral diseases)
ออกาโนฟอสเฟตและคาบาเมต, เฉียบพลัน (Organophosphate & carbamates, acute)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800417
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546