สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: ติดเชื้อที่ผิวหนัง (skin infection)
กลุ่มอาการ: ผิวหนัง (Skin)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Capnocytophaga infection
Coccidioidomycosis
Orf (Contagious ecthyma)
Sporotrichosis
Vibrio vulnificus infection
ไข้หนูกัด (Rat-bite fever)
ตะมอยเริม (Herpetic whitlow)
ไฟลามทุ่ง (Erysipeloid)
โรคคอตีบ (Diphtheria)
โรคโครโมไมโคซีส (โรคเชื้อรา) (Chromomycosis)
โรคเชื้อราแคนดิดาที่เล็บ (Candida paronychia)
โรคเท้าช้าง (Filariasis)
โรคผิวหนังจากเชื้อรา หรือโรคกลาก (Dermatophytosis)
โรคพาสเจอเรลโลซิส (Pasteurellosis)
โรคมองคล่อพิษ (โรคของม้าที่ติดต่อถึงคนได้) (Glanders)
โรคเมลิออยด์ (Melioidosis)
โรคลิชมาเนีย หรือโรคริ้นฝอยทรายกัด (ติดเชื้อโปรโตซัว) (Leishmaniasis)
โรคฮีสโตพลาสโมซิส (ติดเชื้อรา) (Histoplasmosis)
วัณโรคผิวหนังชนิดพิเศษ (Atypical mycobacterium skin infections)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48023125
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546