สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: คอแข็ง (stiff neck)
กลุ่มอาการ: ประสาท (Neurological)
โรคที่เกี่ยวข้อง
African Trypanosomiasis
American Trypanosomiasis
B-virus meningoencephalitis
Capnocytophaga infection
Coccidioidomycosis
Crimean-Congo hemorrhagic fever
Hendra and Nipah viral diseases
Lassa fever
Lymphocytic choriomeningitis
Naegleriasis
Rift valley fever
Rocky Mountain spotted fever
Southern tick-associated rash illness
West Nile virus infection
ไข้กลับ (Relapsing fever)
โรคกาฬหลังแอ่น (Meningococcal infection)
โรคไข้สมองอักเสบจากยุงกัด (Viral encephalitides, mosquito-borne)
โรคไข้สมองอักเสบจากเห็บ (Viral encephalitides, tick-borne)
โรคติดเชื้อเออร์ลิเชีย (มีเห็บเป็นพาหะ) (Ehrlichiosis)
โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)
โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)
โรคแมวข่วน (Cat-scratch disease)
โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis)
โรคไลม์ (โรคติดต่อจากเห็บของกวาง) (Lyme disease)
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48735659
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546