สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: ภาวะเงียบงันและโคม่า (stupor and coma)
กลุ่มอาการ: ประสาท (Neurological)
โรคที่เกี่ยวข้อง
African Trypanosomiasis
Arenaviral hemorrhagic fevers (S. America)
B-virus meningoencephalitis
Crimean-Congo hemorrhagic fever
Methemoglobinemia, acute severe
Naegleriasis
Q fever
Rocky Mountain spotted fever
West Nile virus infection
การหยุดหายใจ เนื่องจากสารที่ทำให้ออกซิเจนในอากาศลดลง (Asphyxiation, simple)
การหยุดหายใจ เนื่องจากสารรบกวนการจับออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง (Asphyxiation, chemical)
กาฬโรค (Plague)
ไข้กลับ (Relapsing fever)
ไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย (Typhoid fever)
ไข้เหลือง (Yellow fever)
ตับอักเสบ ซี (Hepatitis C)
ตับอักเสบ บี (Hepatitis B)
ตับอักเสบ เอ (Hepatitis A)
ป่วยจากรังสี, เฉียบพลัน (Radiation sickness, acute)
มาลาเรีย (Malaria)
โรคกาฬหลังแอ่น (Meningococcal infection)
โรคไข้รากสาดใหญ่จากหมัด (Typhus, mite-borne scrub)
โรคไข้รากสาดใหญ่จากเห็บ (Typhus, flea-borne endemic)
โรคไข้สมองอักเสบจากยุงกัด (Viral encephalitides, mosquito-borne)
โรคไข้สมองอักเสบจากเห็บ (Viral encephalitides, tick-borne)
โรคจากบริโภคปลากินสาหร่ายพิษ (Ciguatera fish poisoning)
โรคติดเชื้อเออร์ลิเชีย (มีเห็บเป็นพาหะ) (Ehrlichiosis)
โรคพิษจากสารออร์แกโนคลรีนแบบเฉียบพลัน (Organochlorine insecticides, acute)
โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)
โรคสมอง, พิษเฉียบพลัน (Encephalopathy, acute toxic)
โรคสมองพรุน (Creutzfeldt-Jacob disease)
โรคอีโบลา (Ebola-Marburg viral diseases)
สารทำละลาย, พิษเฉียบพลัน (Solvents, acute toxic effect)
ออกาโนฟอสเฟตและคาบาเมต, เฉียบพลัน (Organophosphate & carbamates, acute)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800360
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546