สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: เหงื่อออกมาก (sweating, excessive)
กลุ่มอาการ: ผิวหนัง (Skin)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Arenaviral hemorrhagic fevers (S. America)
Coccidioidomycosis
Q fever
Rocky Mountain spotted fever
ไข้กลับ (Relapsing fever)
ไข้เดงกี (Dengue fever)
ไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย (Typhoid fever)
เพนตะคลอโรฟีนอล, พิษเฉียบพลัน (Pentachlorophenol, acute toxic effect)
มาลาเรีย (Malaria)
โรคไข้รากสาดใหญ่จากหมัด (Typhus, mite-borne scrub)
โรคจากบริโภคปลากินสาหร่ายพิษ (Ciguatera fish poisoning)
โรคจากไวรัสไซโตเมกะโล (Cytomegalovirus infection)
โรคซิททาโคซิส หรือโรคนกแก้ว (Psittacosis)
โรคติดเชื้อเออร์ลิเชีย (มีเห็บเป็นพาหะ) (Ehrlichiosis)
โรคทูลารีเมีย หรือโรคไข้กระต่าย (Tularemia)
โรคบรูเซลโลซิส หรือโรคแท้งติดต่อ (Brucellosis)
โรคบาบีซิโอซิส หรือโรคไข้เห็บโค (Babesiosis)
โรคพยาธิใบไม้ในตับและลำไส้ (Schistosomiasis, hepatic and intestinal)
โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)
โรคริกเกตเซียลพอกซ์ (Rickettsialpox)
โรคลีเจียนเนลโลสิส (ติดเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลันจากสิ่งแวดล้อม) (Legionellosis)
โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis)
โรคอีโบลา (Ebola-Marburg viral diseases)
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)
โรคฮีสโตพลาสโมซิส (ติดเชื้อรา) (Histoplasmosis)
ออกาโนฟอสเฟตและคาบาเมต, เฉียบพลัน (Organophosphate & carbamates, acute)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48012351
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546