สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: หมดสติชั่วคราว (syncope)
กลุ่มอาการ: ทั่วไป (General)
โรคที่เกี่ยวข้อง
American Trypanosomiasis
Methemoglobinemia, acute severe
Methemoglobinemia, subacute
การหยุดหายใจ เนื่องจากสารที่ทำให้ออกซิเจนในอากาศลดลง (Asphyxiation, simple)
การหยุดหายใจ เนื่องจากสารรบกวนการจับออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง (Asphyxiation, chemical)
โรคไลม์ (โรคติดต่อจากเห็บของกวาง) (Lyme disease)
โรคไอกรน (Pertussis)
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48785878
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546