สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: ภาวะเกล็ดเลือดน้อย (thrombocytopenia)
กลุ่มอาการ: เลือด (Hematologic)
โรคที่เกี่ยวข้อง
African Trypanosomiasis
Arenaviral hemorrhagic fevers (S. America)
Capnocytophaga infection
Colorado tick fever
Crimean-Congo hemorrhagic fever
Hantavirus pulmonary syndrome
Kyasanur forest disease
Lassa fever
Lymphocytic choriomeningitis
Maple bark HP
Omsk hemorrhagic fever
Parvovirus B19 infection
Q fever
Rift valley fever
Rocky Mountain spotted fever
Vibrio vulnificus infection
West Nile virus infection
กาฬโรค (Plague)
ไข้กลับ (Relapsing fever)
ไข้เดงกี (Dengue fever)
ไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย (Typhoid fever)
ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
ไข้เหลือง (Yellow fever)
ป่วยจากรังสี, เฉียบพลัน (Radiation sickness, acute)
มาลาเรีย (Malaria)
โรคกาฬหลังแอ่น (Meningococcal infection)
โรคไขกระดูกฝ่อ (ภาวะเลือดจางที่เกิดขึ้นเนื่องจากไขกระดูกไม่ทำงาน) (Aplastic anemia)
โรคไข้รากสาดใหญ่จากหมัด (Typhus, mite-borne scrub)
โรคไข้รากสาดใหญ่จากเห็บ (Typhus, flea-borne endemic)
โรคไข้เลือดออกมีอาการทางไต (Hemorrhagic fever with renal syndrome)
โรคไข้สมองอักเสบจากยุงกัด (Viral encephalitides, mosquito-borne)
โรคไข้สมองอักเสบจากเห็บ (Viral encephalitides, tick-borne)
โรคคอตีบ (Diphtheria)
โรคคางทูม (Mumps)
โรคจากไวรัสไซโตเมกะโล (Cytomegalovirus infection)
โรคตระกูลงูสวัด (Varicella-zoster virus infection)
โรคติดเชื้อเออร์ลิเชีย (มีเห็บเป็นพาหะ) (Ehrlichiosis)
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันและรุนแรง (Severe acute respiratory syndrome)
โรคทูลารีเมีย หรือโรคไข้กระต่าย (Tularemia)
โรคบรูเซลโลซิส หรือโรคแท้งติดต่อ (Brucellosis)
โรคบาบีซิโอซิส หรือโรคไข้เห็บโค (Babesiosis)
โรคบิดชิเกลล่า (Shigellosis)
โรคพิษเรื้อรังจากสารหนู (Arsenic, chronic toxic effect)
โรคริกเกตเซียลพอกซ์ (Rickettsialpox)
โรคลิชมาเนีย หรือโรคริ้นฝอยทรายกัด (ติดเชื้อโปรโตซัว) (Leishmaniasis)
โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis)
โรควัณโรค (Tuberculosis)
โรคหัดเยอรมัน (Rubella)
โรคอีโบลา (Ebola-Marburg viral diseases)
โรคเอดส์ (Acquired immunodeficiency syndrome)
โรคฮีสโตพลาสโมซิส (ติดเชื้อรา) (Histoplasmosis)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800278
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546