สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: สั่น (tremor)
กลุ่มอาการ: ประสาท (Neurological)
โรคที่เกี่ยวข้อง
African Trypanosomiasis
Arenaviral hemorrhagic fevers (S. America)
West Nile virus infection
ตะกั่ว, พิษเรื้อรัง (Lead, subacute toxic effect)
ปรอท, ธาตุ, พิษเรื้อรัง (Mercury, elemental, chronic toxic effect)
ป่วยจากรังสี, เฉียบพลัน (Radiation sickness, acute)
แมงกานีส, พิษเรื้อรัง (Manganese, chronic toxic effect)
โรคไข้สมองอักเสบจากยุงกัด (Viral encephalitides, mosquito-borne)
โรคไข้สมองอักเสบจากเห็บ (Viral encephalitides, tick-borne)
โรคจากบริโภคปลากินสาหร่ายพิษ (Ciguatera fish poisoning)
โรคพาร์กินสัน (Parkinsonism)
โรคพิษจากสารออร์แกโนคลรีนแบบเฉียบพลัน (Organochlorine insecticides, acute)
โรคสมองพรุน (Creutzfeldt-Jacob disease)
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
ออกาโนฟอสเฟตและคาบาเมต, เฉียบพลัน (Organophosphate & carbamates, acute)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48735602
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546