สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: การมองเห็นบกพร่อง (vision, impaired)
กลุ่มอาการ: ตา (Eyes)
โรคที่เกี่ยวข้อง
African Trypanosomiasis
Cataract, chemical or radiation induced
Coccidioidomycosis
Echinococcosis
Kyasanur forest disease
Maple bark HP
Paracoccidioidomycosis
Q fever
Rift valley fever
Sporotrichosis
West Nile virus infection
ไข้กลับ (Relapsing fever)
ไข้ทรพิษหรือฝีดาษ (Smallpox)
คาร์บอนไดซัลไฟด์, พิษเรื้อรัง (Carbon disulfide, chronic toxic effect)
โรคไข้เลือดออกมีอาการทางไต (Hemorrhagic fever with renal syndrome)
โรคไข้สมองอักเสบจากยุงกัด (Viral encephalitides, mosquito-borne)
โรคคอตีบ (Diphtheria)
โรคจากไวรัสไซโตเมกะโล (Cytomegalovirus infection)
โรคตระกูลงูสวัด (Varicella-zoster virus infection)
โรคตาแดงจากเชื้ออดีโนไวรัส (Adenoviral keratoconjunctivitis)
โรคตาบอดจากพยาธิ (Onchocerciasis)
โรคบรูเซลโลซิส หรือโรคแท้งติดต่อ (Brucellosis)
โรคพยาธิใบไม้ในตับและลำไส้ (Schistosomiasis, hepatic and intestinal)
โรคพยาธิใบไม้ในทางเดินปัสสาวะ (Schistosomiasis, urinary)
โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)
โรคแมวข่วน (Cat-scratch disease)
โรคลิชมาเนีย หรือโรคริ้นฝอยทรายกัด (ติดเชื้อโปรโตซัว) (Leishmaniasis)
โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis)
โรคไลม์ (โรคติดต่อจากเห็บของกวาง) (Lyme disease)
โรควัณโรค (Tuberculosis)
โรคสมองพรุน (Creutzfeldt-Jacob disease)
โรคหัดเยอรมัน (Rubella)
โรคอีโบลา (Ebola-Marburg viral diseases)
โรคฮีสโตพลาสโมซิส (ติดเชื้อรา) (Histoplasmosis)
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
ออกาโนฟอสเฟตและคาบาเมต, เฉียบพลัน (Organophosphate & carbamates, acute)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48785875
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546