สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: อ่อนเพลีย (weakness)
กลุ่มอาการ: ประสาท (Neurological)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Arenaviral hemorrhagic fevers (S. America)
Enterotoxigenic Escherichia coli infection
West Nile virus infection
การหยุดหายใจ เนื่องจากสารรบกวนการจับออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง (Asphyxiation, chemical)
ไข้เหลือง (Yellow fever)
ตะกั่ว, พิษเรื้อรัง (Lead, subacute toxic effect)
ปรอท, ธาตุ, พิษเรื้อรัง (Mercury, elemental, chronic toxic effect)
มาลาเรีย (Malaria)
แมงกานีส, พิษเรื้อรัง (Manganese, chronic toxic effect)
โรคไข้สมองอักเสบจากเห็บ (Viral encephalitides, tick-borne)
โรคคอตีบ (Diphtheria)
โรคจากบริโภคปลากินสาหร่ายพิษ (Ciguatera fish poisoning)
โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)
โรคพยาธิสตรองไจลอยด์ (Strongyloidiasis)
โรคพิษต่อระบบประสาท (Neuropathy, toxic)
โรคพิษเรื้อรังจากสารหนู (Arsenic, chronic toxic effect)
โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)
โรคลิชมาเนีย หรือโรคริ้นฝอยทรายกัด (ติดเชื้อโปรโตซัว) (Leishmaniasis)
โรคสมองพรุน (Creutzfeldt-Jacob disease)
โรคอหิวาต์ (Cholera)
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
อัมพาตจากเห็บ (Tick paralysis)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48735638
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546