สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: น้ำหนักลด (weight loss)
กลุ่มอาการ: ทั่วไป (General)
โรคที่เกี่ยวข้อง
African Trypanosomiasis
Coccidioidomycosis
CWP, complicated
Cyclospora cayetanensis infection
Echinococcosis
Hard metal disease
Paracoccidioidomycosis
Q fever
ไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย (Typhoid fever)
ตะกั่ว, พิษเรื้อรัง (Lead, subacute toxic effect)
ตับอักเสบ บี (Hepatitis B)
ปรอท, ธาตุ, พิษเรื้อรัง (Mercury, elemental, chronic toxic effect)
มาลาเรีย (Malaria)
โรคไกอาร์เดียซิส (ติดเชื้อโปรโตซัว) (Giardiasis)
โรคคริปโตสปอริดิโอซิส (ติดเชื้อโปรโตซัว) (Cryptosporidiosis)
โรคจากเบอร์ริลเลี่ยมเรื้อรัง (Chronic beryllium disease)
โรคซิลิโคสิส หรือโรคปอดเนื่องจากการสูดผงซิลิก้า แบบเฉียบพลัน (Silicosis, acute)
โรคซิลิโคสิส หรือโรคปอดเนื่องจากการสูดผงซิลิก้า, complicated (Silicosis, complicated)
โรคทูลารีเมีย หรือโรคไข้กระต่าย (Tularemia)
โรคบรูเซลโลซิส หรือโรคแท้งติดต่อ (Brucellosis)
โรคบิดชิเกลล่า (Shigellosis)
โรคบิดมีตัว (Entamoeba histolytica infection)
โรคปอดจากใยหิน (Asbestosis)
โรคปอดอักเสบจากการแพ้แบบเรื้อรัง (Hypersensitivity pneumonitis, chronic)
โรคพยาธิใบไม้ในตับและลำไส้ (Schistosomiasis, hepatic and intestinal)
โรคพยาธิใบไม้ในทางเดินปัสสาวะ (Schistosomiasis, urinary)
โรคพยาธิปากขอ (Hookworm disease)
โรคพยาธิสตรองไจลอยด์ (Strongyloidiasis)
โรคลิชมาเนีย หรือโรคริ้นฝอยทรายกัด (ติดเชื้อโปรโตซัว) (Leishmaniasis)
โรควัณโรค (Tuberculosis)
โรคเอดส์ (Acquired immunodeficiency syndrome)
โรคไอกรน (Pertussis)
โรคฮีสโตพลาสโมซิส (ติดเชื้อรา) (Histoplasmosis)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48023180
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546