สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: หายใจมีเสียงหวีดหวือ (wheezing)
กลุ่มอาการ: ทางเดินหายใจ (Respiratory)
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคซิลิโคสิส หรือโรคปอดเนื่องจากการสูดผงซิลิก้า, complicated (Silicosis, complicated)
โรคเท้าช้าง (Filariasis)
โรคบิสสิโนสิส หรือโรคปอดฝุ่นฝ้าย (Byssinosis)
โรคปอดจากฝุ่นหินแบบอื่นๆ (Pneumoconioses, other)
โรคปอดบวมแบบเป็นพิษ (Pneumonitis, toxic)
โรคปอดอักเสบจากการแพ้แบบเฉียบพลัน (Hypersensitivity pneumonitis, acute)
โรคปอดอักเสบจากการแพ้แบบเรื้อรัง (Hypersensitivity pneumonitis, chronic)
โรคพยาธิปากขอ (Hookworm disease)
โรคพยาธิสตรองไจลอยด์ (Strongyloidiasis)
โรคเส้นเสียงไม่ทำงานจากการระคายเคือง (Vocal cord dysfunction, irritant-associated)
โรคหลอดลมสาขาอุดตัน (Bronchiolitis obliterans)
โรคหลอดลมอุดตันแบบเรื้อรัง (Pulmonary disease, chronic obstructive)
โรคหอบหืด ที่เกิดจากการกระตุ้นของสารระคายเคือง (Asthma, irritant induced)
โรคหอบหืด ที่เกิดจากการทำงาน (Asthma, occupational)
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
ออกาโนฟอสเฟตและคาบาเมต, เฉียบพลัน (Organophosphate & carbamates, acute)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48012424
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546