สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: เจ็บหน้าอก (chest pain)
กลุ่มอาการ: ทางเดินหายใจ (Respiratory)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Coccidioidomycosis
Echinococcosis
Lassa fever
Lymphocytic choriomeningitis
Paracoccidioidomycosis
Q fever
กาฬโรค (Plague)
ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
โรคซิททาโคซิส หรือโรคนกแก้ว (Psittacosis)
โรคบิดมีตัว (Entamoeba histolytica infection)
โรคปอดบวมจากเชื้อไมโคพลาสม่า (Mycoplasmal pneumonia)
โรคมองคล่อพิษ (โรคของม้าที่ติดต่อถึงคนได้) (Glanders)
โรคเมลิออยด์ (Melioidosis)
โรคลีเจียนเนลโลสิส (ติดเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลันจากสิ่งแวดล้อม) (Legionellosis)
โรควัณโรค (Tuberculosis)
โรคอีโบลา (Ebola-Marburg viral diseases)
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)
โรคฮีสโตพลาสโมซิส (ติดเชื้อรา) (Histoplasmosis)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48023233
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546