สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: แน่นหน้าอก (chest tightness)
กลุ่มอาการ: ทางเดินหายใจ (Respiratory)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Grain fever
Hard metal disease
Inhalation fever
Mill fever
ไข้ปอนตีแอก (Pontiac fever)
เพนตะคลอโรฟีนอล, พิษเฉียบพลัน (Pentachlorophenol, acute toxic effect)
โรคไข้ควันโลหะ (Metal fume fever)
โรคไข้เครื่องทำความชื้น (Humidifier fever)
โรคจากการหายใจฝุ่นอินทรีย์ (Organic dust inhalation fever)
โรคจากควันโพลีเมอร์ (Polymer fume fever)
โรคบิสสิโนสิส หรือโรคปอดฝุ่นฝ้าย (Byssinosis)
โรคเส้นเสียงไม่ทำงานจากการระคายเคือง (Vocal cord dysfunction, irritant-associated)
โรคหอบหืด ที่เกิดจากการกระตุ้นของสารระคายเคือง (Asthma, irritant induced)
โรคหอบหืด ที่เกิดจากการทำงาน (Asthma, occupational)
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
ออกาโนฟอสเฟตและคาบาเมต, เฉียบพลัน (Organophosphate & carbamates, acute)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48785798
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546