สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: เยื่อตาอักเสบเฉียบพลัน (conjunctivitis, acute)
กลุ่มอาการ: ตา (Eyes)
โรคที่เกี่ยวข้อง
American Trypanosomiasis
Arenaviral hemorrhagic fevers (S. America)
Boutonneuse fever
Coccidioidomycosis
Crimean-Congo hemorrhagic fever
Kyasanur forest disease
Lassa fever
Maple bark HP
Newcastle disease
Omsk hemorrhagic fever
Rift valley fever
Rocky Mountain spotted fever
Sporotrichosis
West Nile virus infection
ไข้กลับ (Relapsing fever)
ไข้เดงกี (Dengue fever)
ไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย (Typhoid fever)
ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
ไข้เหลือง (Yellow fever)
ป่วยจากรังสี, เฉียบพลัน (Radiation sickness, acute)
โรคกาฬหลังแอ่น (Meningococcal infection)
โรคไข้รากสาดใหญ่จากหมัด (Typhus, mite-borne scrub)
โรคไข้รากสาดใหญ่จากเห็บ (Typhus, flea-borne endemic)
โรคไข้เลือดออกมีอาการทางไต (Hemorrhagic fever with renal syndrome)
โรคไข้สมองอักเสบจากเห็บ (Viral encephalitides, tick-borne)
โรคคอตีบ (Diphtheria)
โรคคางทูม (Mumps)
โรคซิททาโคซิส หรือโรคนกแก้ว (Psittacosis)
โรคตระกูลงูสวัด (Varicella-zoster virus infection)
โรคตาแดงจากเชื้ออดีโนไวรัส (Adenoviral keratoconjunctivitis)
โรคตาบอดจากพยาธิ (Onchocerciasis)
โรคทูลารีเมีย หรือโรคไข้กระต่าย (Tularemia)
โรคบิดชิเกลล่า (Shigellosis)
โรคปากเปื่อยพุพอง (Vesicular stomatitis fever)
โรคพาสเจอเรลโลซิส (Pasteurellosis)
โรคมองคล่อพิษ (โรคของม้าที่ติดต่อถึงคนได้) (Glanders)
โรคแมวข่วน (Cat-scratch disease)
โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis)
โรคไลม์ (โรคติดต่อจากเห็บของกวาง) (Lyme disease)
โรควัณโรค (Tuberculosis)
โรคหัดเยอรมัน (Rubella)
โรคอีโบลา (Ebola-Marburg viral diseases)
โรคไอกรน (Pertussis)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800388
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546