สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: ท้องผูก (constipation)
กลุ่มอาการ: ทางเดินอาหาร (Gastrointestinal)
โรคที่เกี่ยวข้อง
American Trypanosomiasis
Cyclospora cayetanensis infection
ไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย (Typhoid fever)
ตะกั่ว, พิษเรื้อรัง (Lead, subacute toxic effect)
ตับอักเสบ ซี (Hepatitis C)
ตับอักเสบ บี (Hepatitis B)
ตับอักเสบ เอ (Hepatitis A)
โรคไกอาร์เดียซิส (ติดเชื้อโปรโตซัว) (Giardiasis)
โรคซิททาโคซิส หรือโรคนกแก้ว (Psittacosis)
โรคบรูเซลโลซิส หรือโรคแท้งติดต่อ (Brucellosis)
โรคบิดมีตัว (Entamoeba histolytica infection)
โรคพยาธิปากขอ (Hookworm disease)
โรคพยาธิสตรองไจลอยด์ (Strongyloidiasis)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48023174
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546