สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: ไอ (cough)
กลุ่มอาการ: ทางเดินหายใจ (Respiratory)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Coccidioidomycosis
CWP, complicated
Echinococcosis
Grain fever
Hantavirus pulmonary syndrome
Hard metal disease
Hendra and Nipah viral diseases
Inhalation fever
Lassa fever
Lymphocytic choriomeningitis
Maple bark HP
Mill fever
Omsk hemorrhagic fever
Paracoccidioidomycosis
Q fever
Rocky Mountain spotted fever
West Nile virus infection
กาฬโรค (Plague)
ไข้กลับ (Relapsing fever)
ไข้เดงกี (Dengue fever)
ไข้ทรพิษลิง (Monkeypox)
ไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย (Typhoid fever)
ไข้ปอนตีแอก (Pontiac fever)
ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
มาลาเรีย (Malaria)
โรคไข้ควันโลหะ (Metal fume fever)
โรคไข้เครื่องทำความชื้น (Humidifier fever)
โรคไข้รากสาดใหญ่จากหมัด (Typhus, mite-borne scrub)
โรคไข้รากสาดใหญ่จากเห็บ (Typhus, flea-borne endemic)
โรคไข้เลือดออกมีอาการทางไต (Hemorrhagic fever with renal syndrome)
โรคไข้สมองอักเสบจากเห็บ (Viral encephalitides, tick-borne)
โรคคอตีบ (Diphtheria)
โรคจากการหายใจฝุ่นอินทรีย์ (Organic dust inhalation fever)
โรคจากควันโพลีเมอร์ (Polymer fume fever)
โรคจากเบอร์ริลเลี่ยมเรื้อรัง (Chronic beryllium disease)
โรคซิททาโคซิส หรือโรคนกแก้ว (Psittacosis)
โรคซิลิโคสิส หรือโรคปอดเนื่องจากการสูดผงซิลิก้า แบบเฉียบพลัน (Silicosis, acute)
โรคซิลิโคสิส หรือโรคปอดเนื่องจากการสูดผงซิลิก้า, complicated (Silicosis, complicated)
โรคไซนัสอักเสบเรื้อรัง (Sinusitis, chronic)
โรคติดเชื้อเออร์ลิเชีย (มีเห็บเป็นพาหะ) (Ehrlichiosis)
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันและรุนแรง (Severe acute respiratory syndrome)
โรคทูลารีเมีย หรือโรคไข้กระต่าย (Tularemia)
โรคเท้าช้าง (Filariasis)
โรคบรูเซลโลซิส หรือโรคแท้งติดต่อ (Brucellosis)
โรคบาบีซิโอซิส หรือโรคไข้เห็บโค (Babesiosis)
โรคบิดมีตัว (Entamoeba histolytica infection)
โรคบิสสิโนสิส หรือโรคปอดฝุ่นฝ้าย (Byssinosis)
โรคปอดจากฝุ่นหินแบบอื่นๆ (Pneumoconioses, other)
โรคปอดจากใยหิน (Asbestosis)
โรคปอดบวมจากเชื้อไมโคพลาสม่า (Mycoplasmal pneumonia)
โรคปอดบวมแบบเป็นพิษ (Pneumonitis, toxic)
โรคปอดอักเสบจากการแพ้แบบเฉียบพลัน (Hypersensitivity pneumonitis, acute)
โรคปอดอักเสบจากการแพ้แบบเรื้อรัง (Hypersensitivity pneumonitis, chronic)
โรคพยาธิใบไม้ในตับและลำไส้ (Schistosomiasis, hepatic and intestinal)
โรคพยาธิปากขอ (Hookworm disease)
โรคพยาธิสตรองไจลอยด์ (Strongyloidiasis)
โรคมองคล่อพิษ (โรคของม้าที่ติดต่อถึงคนได้) (Glanders)
โรคเมลิออยด์ (Melioidosis)
โรคลีเจียนเนลโลสิส (ติดเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลันจากสิ่งแวดล้อม) (Legionellosis)
โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis)
โรคไลม์ (โรคติดต่อจากเห็บของกวาง) (Lyme disease)
โรควัณโรค (Tuberculosis)
โรคเส้นเสียงไม่ทำงานจากการระคายเคือง (Vocal cord dysfunction, irritant-associated)
โรคหลอดลมสาขาอุดตัน (Bronchiolitis obliterans)
โรคหลอดลมอุดตันแบบเรื้อรัง (Pulmonary disease, chronic obstructive)
โรคหอบหืด ที่เกิดจากการกระตุ้นของสารระคายเคือง (Asthma, irritant induced)
โรคหอบหืด ที่เกิดจากการทำงาน (Asthma, occupational)
โรคหัดเยอรมัน (Rubella)
โรคอีโบลา (Ebola-Marburg viral diseases)
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)
โรคไอกรน (Pertussis)
โรคฮีสโตพลาสโมซิส (ติดเชื้อรา) (Histoplasmosis)
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
ออกาโนฟอสเฟตและคาบาเมต, เฉียบพลัน (Organophosphate & carbamates, acute)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48735627
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546