สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: พยาธิสภาพแบบเป็นโพรงหรือถุง (cystic or cavitary lesions)
กลุ่มอาการ: การเอ็กเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Coccidioidomycosis
CWP, complicated
Echinococcosis
Paracoccidioidomycosis
Sporotrichosis
โรคซิลิโคสิส หรือโรคปอดเนื่องจากการสูดผงซิลิก้า, complicated (Silicosis, complicated)
โรคบิดมีตัว (Entamoeba histolytica infection)
โรคมองคล่อพิษ (โรคของม้าที่ติดต่อถึงคนได้) (Glanders)
โรคเมลิออยด์ (Melioidosis)
โรคลีเจียนเนลโลสิส (ติดเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลันจากสิ่งแวดล้อม) (Legionellosis)
โรควัณโรค (Tuberculosis)
โรคฮีสโตพลาสโมซิส (ติดเชื้อรา) (Histoplasmosis)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48023156
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546