สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: มีเม็ดเลือดขาวแทรกซึมในเนื้อเยื่อ (diffuse infiltrates)
กลุ่มอาการ: การเอ็กเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Arenaviral hemorrhagic fevers (S. America)
Coccidioidomycosis
Hantavirus pulmonary syndrome
Hendra and Nipah viral diseases
Lymphocytic choriomeningitis
Maple bark HP
Paracoccidioidomycosis
Q fever
กาฬโรค (Plague)
ไข้เดงกี (Dengue fever)
ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
โรคไข้รากสาดใหญ่จากหมัด (Typhus, mite-borne scrub)
โรคซิททาโคซิส หรือโรคนกแก้ว (Psittacosis)
โรคซิลิโคสิส หรือโรคปอดเนื่องจากการสูดผงซิลิก้า แบบเฉียบพลัน (Silicosis, acute)
โรคติดเชื้อเออร์ลิเชีย (มีเห็บเป็นพาหะ) (Ehrlichiosis)
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันและรุนแรง (Severe acute respiratory syndrome)
โรคทูลารีเมีย หรือโรคไข้กระต่าย (Tularemia)
โรคเท้าช้าง (Filariasis)
โรคบรูเซลโลซิส หรือโรคแท้งติดต่อ (Brucellosis)
โรคบิดมีตัว (Entamoeba histolytica infection)
โรคปอดบวมจากเชื้อไมโคพลาสม่า (Mycoplasmal pneumonia)
โรคปอดบวมแบบเป็นพิษ (Pneumonitis, toxic)
โรคพยาธิใบไม้ในตับและลำไส้ (Schistosomiasis, hepatic and intestinal)
โรคพยาธิสตรองไจลอยด์ (Strongyloidiasis)
โรคมองคล่อพิษ (โรคของม้าที่ติดต่อถึงคนได้) (Glanders)
โรคเมลิออยด์ (Melioidosis)
โรคลีเจียนเนลโลสิส (ติดเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลันจากสิ่งแวดล้อม) (Legionellosis)
โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis)
โรควัณโรค (Tuberculosis)
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)
โรคฮีสโตพลาสโมซิส (ติดเชื้อรา) (Histoplasmosis)
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
ออกาโนฟอสเฟตและคาบาเมต, เฉียบพลัน (Organophosphate & carbamates, acute)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48735584
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546