สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: เวียนศีรษะ (dizziness)
กลุ่มอาการ: ทั่วไป (General)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Arenaviral hemorrhagic fevers (S. America)
Hendra and Nipah viral diseases
Methemoglobinemia, acute severe
Methemoglobinemia, subacute
การหยุดหายใจ เนื่องจากสารที่ทำให้ออกซิเจนในอากาศลดลง (Asphyxiation, simple)
การหยุดหายใจ เนื่องจากสารรบกวนการจับออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง (Asphyxiation, chemical)
ไข้กลับ (Relapsing fever)
ไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย (Typhoid fever)
เพนตะคลอโรฟีนอล, พิษเฉียบพลัน (Pentachlorophenol, acute toxic effect)
โรคไข้เลือดออกมีอาการทางไต (Hemorrhagic fever with renal syndrome)
โรคจากบริโภคปลากินสาหร่ายพิษ (Ciguatera fish poisoning)
โรคพยาธิปากขอ (Hookworm disease)
สารทำละลาย, พิษเฉียบพลัน (Solvents, acute toxic effect)
ออกาโนฟอสเฟตและคาบาเมต, เฉียบพลัน (Organophosphate & carbamates, acute)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48785898
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546