สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: กลืนลำบาก (dysphagia)
กลุ่มอาการ: ประสาท (Neurological)
โรคที่เกี่ยวข้อง
American Trypanosomiasis
Paracoccidioidomycosis
โรคคอตีบ (Diphtheria)
โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)
โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48023220
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546