สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: กล้ามเนื้อกระตุก (fasciculations)
กลุ่มอาการ: ประสาท (Neurological)
โรคที่เกี่ยวข้อง
African Trypanosomiasis
โรคไข้สมองอักเสบจากเห็บ (Viral encephalitides, tick-borne)
โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)
โรคสมองพรุน (Creutzfeldt-Jacob disease)
ออกาโนฟอสเฟตและคาบาเมต, เฉียบพลัน (Organophosphate & carbamates, acute)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48785847
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546