สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: ล้า (fatigue)
กลุ่มอาการ: ทั่วไป (General)
โรคที่เกี่ยวข้อง
African Trypanosomiasis
Boutonneuse fever
Coccidioidomycosis
Colorado tick fever
Crimean-Congo hemorrhagic fever
CWP, complicated
Cyclospora cayetanensis infection
Hard metal disease
Kyasanur forest disease
Maple bark HP
Methemoglobinemia, acute severe
Methemoglobinemia, subacute
Omsk hemorrhagic fever
Paracoccidioidomycosis
Q fever
Rocky Mountain spotted fever
West Nile virus infection
กาฬโรค (Plague)
ไข้เดงกี (Dengue fever)
ไข้ทรพิษลิง (Monkeypox)
ไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย (Typhoid fever)
ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
ไข้เหลือง (Yellow fever)
ซาลโมเนลโลซีส (Salmonellosis)
ตะกั่ว, พิษเรื้อรัง (Lead, subacute toxic effect)
ตับอักเสบ ซี (Hepatitis C)
ตับอักเสบ บี (Hepatitis B)
ตับอักเสบ อี (Hepatitis E)
ตับอักเสบ เอ (Hepatitis A)
ตับอักเสบ, สารเคมี (Hepatitis, chemical)
ป่วยจากรังสี, เฉียบพลัน (Radiation sickness, acute)
เพนตะคลอโรฟีนอล, พิษเฉียบพลัน (Pentachlorophenol, acute toxic effect)
โรคไกอาร์เดียซิส (ติดเชื้อโปรโตซัว) (Giardiasis)
โรคจากบริโภคปลากินสาหร่ายพิษ (Ciguatera fish poisoning)
โรคจากเบอร์ริลเลี่ยมเรื้อรัง (Chronic beryllium disease)
โรคจากไวรัสไซโตเมกะโล (Cytomegalovirus infection)
โรคซิลิโคสิส หรือโรคปอดเนื่องจากการสูดผงซิลิก้า, complicated (Silicosis, complicated)
โรคติดเชื้อเออร์ลิเชีย (มีเห็บเป็นพาหะ) (Ehrlichiosis)
โรคท้องร่วงจากเชื้อแคมพิลโลแบคเตอร์ (Campylobacter enteritis)
โรคทูลารีเมีย หรือโรคไข้กระต่าย (Tularemia)
โรคบรูเซลโลซิส หรือโรคแท้งติดต่อ (Brucellosis)
โรคบาบีซิโอซิส หรือโรคไข้เห็บโค (Babesiosis)
โรคปอดจากใยหิน (Asbestosis)
โรคปอดอักเสบจากการแพ้แบบเฉียบพลัน (Hypersensitivity pneumonitis, acute)
โรคปอดอักเสบจากการแพ้แบบเรื้อรัง (Hypersensitivity pneumonitis, chronic)
โรคพยาธิใบไม้ในตับและลำไส้ (Schistosomiasis, hepatic and intestinal)
โรคพยาธิปากขอ (Hookworm disease)
โรคพยาธิสตรองไจลอยด์ (Strongyloidiasis)
โรคมองคล่อพิษ (โรคของม้าที่ติดต่อถึงคนได้) (Glanders)
โรคแมวข่วน (Cat-scratch disease)
โรคลีเจียนเนลโลสิส (ติดเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลันจากสิ่งแวดล้อม) (Legionellosis)
โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis)
โรคไลม์ (โรคติดต่อจากเห็บของกวาง) (Lyme disease)
โรควัณโรค (Tuberculosis)
โรคอีโบลา (Ebola-Marburg viral diseases)
โรคเอดส์ (Acquired immunodeficiency syndrome)
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)
โรคฮีสโตพลาสโมซิส (ติดเชื้อรา) (Histoplasmosis)
สารทำละลาย, พิษเฉียบพลัน (Solvents, acute toxic effect)
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
ออกาโนฟอสเฟตและคาบาเมต, เฉียบพลัน (Organophosphate & carbamates, acute)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800389
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546