สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: มีไข้ (fever)
กลุ่มอาการ: ทั่วไป (General)
โรคที่เกี่ยวข้อง
African Trypanosomiasis
American Trypanosomiasis
Arenaviral hemorrhagic fevers (S. America)
Boutonneuse fever
B-virus meningoencephalitis
Capnocytophaga infection
Coccidioidomycosis
Colorado tick fever
Crimean-Congo hemorrhagic fever
Cyclospora cayetanensis infection
Echinococcosis
Enterotoxigenic Escherichia coli infection
Grain fever
Hantavirus pulmonary syndrome
Hendra and Nipah viral diseases
Inhalation fever
Kyasanur forest disease
Lassa fever
Lymphocytic choriomeningitis
Maple bark HP
Mill fever
Naegleriasis
Omsk hemorrhagic fever
Paracoccidioidomycosis
Parvovirus B19 infection
Q fever
Rift valley fever
Rocky Mountain spotted fever
Southern tick-associated rash illness
Vibrio vulnificus infection
West Nile virus infection
กาฬโรค (Plague)
ไข้กลับ (Relapsing fever)
ไข้เดงกี (Dengue fever)
ไข้ทรพิษลิง (Monkeypox)
ไข้ทรพิษหรือฝีดาษ (Smallpox)
ไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย (Typhoid fever)
ไข้ปอนตีแอก (Pontiac fever)
ไข้หนูกัด (Rat-bite fever)
ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
ไข้เหลือง (Yellow fever)
ซาลโมเนลโลซีส (Salmonellosis)
ตับอักเสบ ซี (Hepatitis C)
ตับอักเสบ บี (Hepatitis B)
ตับอักเสบ อี (Hepatitis E)
ตับอักเสบ เอ (Hepatitis A)
ป่วยจากรังสี, เฉียบพลัน (Radiation sickness, acute)
เพนตะคลอโรฟีนอล, พิษเฉียบพลัน (Pentachlorophenol, acute toxic effect)
ไฟลามทุ่ง (Erysipeloid)
มาลาเรีย (Malaria)
โรคกาฬหลังแอ่น (Meningococcal infection)
โรคไกอาร์เดียซิส (ติดเชื้อโปรโตซัว) (Giardiasis)
โรคไขกระดูกฝ่อ (ภาวะเลือดจางที่เกิดขึ้นเนื่องจากไขกระดูกไม่ทำงาน) (Aplastic anemia)
โรคไข้ควันโลหะ (Metal fume fever)
โรคไข้เครื่องทำความชื้น (Humidifier fever)
โรคไข้รากสาดใหญ่จากหมัด (Typhus, mite-borne scrub)
โรคไข้รากสาดใหญ่จากเห็บ (Typhus, flea-borne endemic)
โรคไข้เลือดออกมีอาการทางไต (Hemorrhagic fever with renal syndrome)
โรคไข้สมองอักเสบจากยุงกัด (Viral encephalitides, mosquito-borne)
โรคไข้สมองอักเสบจากเห็บ (Viral encephalitides, tick-borne)
โรคคริปโตสปอริดิโอซิส (ติดเชื้อโปรโตซัว) (Cryptosporidiosis)
โรคคอตีบ (Diphtheria)
โรคคางทูม (Mumps)
โรคจากการหายใจฝุ่นอินทรีย์ (Organic dust inhalation fever)
โรคจากควันโพลีเมอร์ (Polymer fume fever)
โรคจากเบอร์ริลเลี่ยมเรื้อรัง (Chronic beryllium disease)
โรคจากไวรัสไซโตเมกะโล (Cytomegalovirus infection)
โรคซิททาโคซิส หรือโรคนกแก้ว (Psittacosis)
โรคไซนัสอักเสบเรื้อรัง (Sinusitis, chronic)
โรคตระกูลงูสวัด (Varicella-zoster virus infection)
โรคติดเชื้อเออร์ลิเชีย (มีเห็บเป็นพาหะ) (Ehrlichiosis)
โรคท้องร่วงจากเชื้อแคมพิลโลแบคเตอร์ (Campylobacter enteritis)
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันและรุนแรง (Severe acute respiratory syndrome)
โรคทูลารีเมีย หรือโรคไข้กระต่าย (Tularemia)
โรคเท้าช้าง (Filariasis)
โรคบรูเซลโลซิส หรือโรคแท้งติดต่อ (Brucellosis)
โรคบาบีซิโอซิส หรือโรคไข้เห็บโค (Babesiosis)
โรคบิดชิเกลล่า (Shigellosis)
โรคบิดมีตัว (Entamoeba histolytica infection)
โรคปอดบวมจากเชื้อไมโคพลาสม่า (Mycoplasmal pneumonia)
โรคปอดอักเสบจากการแพ้แบบเฉียบพลัน (Hypersensitivity pneumonitis, acute)
โรคปอดอักเสบจากการแพ้แบบเรื้อรัง (Hypersensitivity pneumonitis, chronic)
โรคปากเปื่อยพุพอง (Vesicular stomatitis fever)
โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)
โรคพยาธิใบไม้ในตับและลำไส้ (Schistosomiasis, hepatic and intestinal)
โรคพยาธิใบไม้ในทางเดินปัสสาวะ (Schistosomiasis, urinary)
โรคพยาธิปากขอ (Hookworm disease)
โรคพยาธิสตรองไจลอยด์ (Strongyloidiasis)
โรคพาสเจอเรลโลซิส (Pasteurellosis)
โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)
โรคมองคล่อพิษ (โรคของม้าที่ติดต่อถึงคนได้) (Glanders)
โรคเมลิออยด์ (Melioidosis)
โรคแมวข่วน (Cat-scratch disease)
โรคริกเกตเซียลพอกซ์ (Rickettsialpox)
โรคลำไส้อักเสบจากไวรัส (Gastroenteritis, viral)
โรคลิชมาเนีย หรือโรคริ้นฝอยทรายกัด (ติดเชื้อโปรโตซัว) (Leishmaniasis)
โรคลีเจียนเนลโลสิส (ติดเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลันจากสิ่งแวดล้อม) (Legionellosis)
โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis)
โรคโลหิตจาง, เฉียบพลัน (Hemolytic anemia, acute)
โรคไลม์ (โรคติดต่อจากเห็บของกวาง) (Lyme disease)
โรควัณโรค (Tuberculosis)
โรคหัดเยอรมัน (Rubella)
โรคอหิวาต์ (Cholera)
โรคอีโบลา (Ebola-Marburg viral diseases)
โรคเอดส์ (Acquired immunodeficiency syndrome)
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)
โรคไอกรน (Pertussis)
โรคฮีสโตพลาสโมซิส (ติดเชื้อรา) (Histoplasmosis)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800403
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546