สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: ประสาทหลอน (hallucinations)
กลุ่มอาการ: ประสาท (Neurological)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Naegleriasis
แมงกานีส, พิษเรื้อรัง (Manganese, chronic toxic effect)
โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)
โรคสมอง, พิษเฉียบพลัน (Encephalopathy, acute toxic)
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48785839
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546