สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: ปวดศีรษะ (headache)
กลุ่มอาการ: ประสาท (Neurological)
โรคที่เกี่ยวข้อง
African Trypanosomiasis
American Trypanosomiasis
Arenaviral hemorrhagic fevers (S. America)
Boutonneuse fever
B-virus meningoencephalitis
Capnocytophaga infection
Coccidioidomycosis
Colorado tick fever
Crimean-Congo hemorrhagic fever
Cyclospora cayetanensis infection
Enterotoxigenic Escherichia coli infection
Grain fever
Hantavirus pulmonary syndrome
Hendra and Nipah viral diseases
Inhalation fever
Kyasanur forest disease
Lassa fever
Lymphocytic choriomeningitis
Maple bark HP
Methemoglobinemia, acute severe
Methemoglobinemia, subacute
Mill fever
Naegleriasis
Omsk hemorrhagic fever
Parvovirus B19 infection
Q fever
Rift valley fever
Rocky Mountain spotted fever
Southern tick-associated rash illness
West Nile virus infection
การหยุดหายใจ เนื่องจากสารที่ทำให้ออกซิเจนในอากาศลดลง (Asphyxiation, simple)
การหยุดหายใจ เนื่องจากสารรบกวนการจับออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง (Asphyxiation, chemical)
กาฬโรค (Plague)
ไข้กลับ (Relapsing fever)
ไข้เดงกี (Dengue fever)
ไข้ทรพิษลิง (Monkeypox)
ไข้ทรพิษหรือฝีดาษ (Smallpox)
ไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย (Typhoid fever)
ไข้ปอนตีแอก (Pontiac fever)
ไข้หนูกัด (Rat-bite fever)
ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
ไข้เหลือง (Yellow fever)
ซาลโมเนลโลซีส (Salmonellosis)
ตะกั่ว, พิษเรื้อรัง (Lead, subacute toxic effect)
ตับอักเสบ ซี (Hepatitis C)
ตับอักเสบ บี (Hepatitis B)
ตับอักเสบ เอ (Hepatitis A)
ปรอท, ธาตุ, พิษเรื้อรัง (Mercury, elemental, chronic toxic effect)
ป่วยจากรังสี, เฉียบพลัน (Radiation sickness, acute)
มาลาเรีย (Malaria)
แมงกานีส, พิษเรื้อรัง (Manganese, chronic toxic effect)
โรคกาฬหลังแอ่น (Meningococcal infection)
โรคไข้ควันโลหะ (Metal fume fever)
โรคไข้เครื่องทำความชื้น (Humidifier fever)
โรคไข้รากสาดใหญ่จากหมัด (Typhus, mite-borne scrub)
โรคไข้รากสาดใหญ่จากเห็บ (Typhus, flea-borne endemic)
โรคไข้เลือดออกมีอาการทางไต (Hemorrhagic fever with renal syndrome)
โรคไข้สมองอักเสบจากยุงกัด (Viral encephalitides, mosquito-borne)
โรคไข้สมองอักเสบจากเห็บ (Viral encephalitides, tick-borne)
โรคคริปโตสปอริดิโอซิส (ติดเชื้อโปรโตซัว) (Cryptosporidiosis)
โรคคอตีบ (Diphtheria)
โรคคางทูม (Mumps)
โรคจากการหายใจฝุ่นอินทรีย์ (Organic dust inhalation fever)
โรคจากควันโพลีเมอร์ (Polymer fume fever)
โรคจากบริโภคปลากินสาหร่ายพิษ (Ciguatera fish poisoning)
โรคซิททาโคซิส หรือโรคนกแก้ว (Psittacosis)
โรคไซนัสอักเสบเรื้อรัง (Sinusitis, chronic)
โรคติดเชื้อเออร์ลิเชีย (มีเห็บเป็นพาหะ) (Ehrlichiosis)
โรคท้องร่วงจากเชื้อแคมพิลโลแบคเตอร์ (Campylobacter enteritis)
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันและรุนแรง (Severe acute respiratory syndrome)
โรคทูลารีเมีย หรือโรคไข้กระต่าย (Tularemia)
โรคเท้าช้าง (Filariasis)
โรคบรูเซลโลซิส หรือโรคแท้งติดต่อ (Brucellosis)
โรคบาบีซิโอซิส หรือโรคไข้เห็บโค (Babesiosis)
โรคปอดบวมจากเชื้อไมโคพลาสม่า (Mycoplasmal pneumonia)
โรคปอดอักเสบจากการแพ้แบบเฉียบพลัน (Hypersensitivity pneumonitis, acute)
โรคปากเปื่อยพุพอง (Vesicular stomatitis fever)
โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)
โรคพิษจากสารออร์แกโนคลรีนแบบเฉียบพลัน (Organochlorine insecticides, acute)
โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)
โรคมองคล่อพิษ (โรคของม้าที่ติดต่อถึงคนได้) (Glanders)
โรคเมลิออยด์ (Melioidosis)
โรคแมวข่วน (Cat-scratch disease)
โรคริกเกตเซียลพอกซ์ (Rickettsialpox)
โรคลำไส้อักเสบจากไวรัส (Gastroenteritis, viral)
โรคลีเจียนเนลโลสิส (ติดเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลันจากสิ่งแวดล้อม) (Legionellosis)
โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis)
โรคไลม์ (โรคติดต่อจากเห็บของกวาง) (Lyme disease)
โรคสมอง, พิษเฉียบพลัน (Encephalopathy, acute toxic)
โรคหัดเยอรมัน (Rubella)
โรคอหิวาต์ (Cholera)
โรคอีโบลา (Ebola-Marburg viral diseases)
โรคเอดส์ (Acquired immunodeficiency syndrome)
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)
โรคฮีสโตพลาสโมซิส (ติดเชื้อรา) (Histoplasmosis)
สารทำละลาย, พิษเฉียบพลัน (Solvents, acute toxic effect)
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
ออกาโนฟอสเฟตและคาบาเมต, เฉียบพลัน (Organophosphate & carbamates, acute)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800373
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546