สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: ปัสสาวะมีเม็ดเลือดแดงปน (hematuria)
กลุ่มอาการ: ทางเดินปัสสาวะ. และอวัยวะสืบพันธุ์ชาย (Genitourinary)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Arenaviral hemorrhagic fevers (S. America)
Crimean-Congo hemorrhagic fever
Rocky Mountain spotted fever
ไข้กลับ (Relapsing fever)
ไข้เดงกี (Dengue fever)
เพนตะคลอโรฟีนอล, พิษเฉียบพลัน (Pentachlorophenol, acute toxic effect)
โรคไข้เลือดออกมีอาการทางไต (Hemorrhagic fever with renal syndrome)
โรคเท้าช้าง (Filariasis)
โรคพยาธิใบไม้ในทางเดินปัสสาวะ (Schistosomiasis, urinary)
โรคลีเจียนเนลโลสิส (ติดเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลันจากสิ่งแวดล้อม) (Legionellosis)
โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis)
โรคไลม์ (โรคติดต่อจากเห็บของกวาง) (Lyme disease)
โรควัณโรค (Tuberculosis)
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800407
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546