สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: ปัสสาวะสีดำ (hemoglobinuria)
กลุ่มอาการ: เลือด (Hematologic)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Q fever
เพนตะคลอโรฟีนอล, พิษเฉียบพลัน (Pentachlorophenol, acute toxic effect)
มาลาเรีย (Malaria)
โรคซิททาโคซิส หรือโรคนกแก้ว (Psittacosis)
โรคบาบีซิโอซิส หรือโรคไข้เห็บโค (Babesiosis)
โรคลีเจียนเนลโลสิส (ติดเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลันจากสิ่งแวดล้อม) (Legionellosis)
โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis)
โรคโลหิตจาง, เฉียบพลัน (Hemolytic anemia, acute)
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48785895
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546