สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: ต่อมน้ำเหลืองที่ขั้วปอดโต (hilar lymphadenopathy)
กลุ่มอาการ: การเอ็กเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Coccidioidomycosis
Paracoccidioidomycosis
โรคจากเบอร์ริลเลี่ยมเรื้อรัง (Chronic beryllium disease)
โรคซิททาโคซิส หรือโรคนกแก้ว (Psittacosis)
โรคซิลิโคสิส หรือโรคปอดเนื่องจากการสูดผงซิลิก้า, complicated (Silicosis, complicated)
โรคทูลารีเมีย หรือโรคไข้กระต่าย (Tularemia)
โรคบรูเซลโลซิส หรือโรคแท้งติดต่อ (Brucellosis)
โรคมองคล่อพิษ (โรคของม้าที่ติดต่อถึงคนได้) (Glanders)
โรควัณโรค (Tuberculosis)
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)
โรคฮีสโตพลาสโมซิส (ติดเชื้อรา) (Histoplasmosis)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48023087
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546