สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: การไม่ประสานกัน (incoordination)
กลุ่มอาการ: ประสาท (Neurological)
โรคที่เกี่ยวข้อง
African Trypanosomiasis
Arenaviral hemorrhagic fevers (S. America)
Hendra and Nipah viral diseases
Rocky Mountain spotted fever
West Nile virus infection
การหยุดหายใจ เนื่องจากสารรบกวนการจับออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง (Asphyxiation, chemical)
ป่วยจากรังสี, เฉียบพลัน (Radiation sickness, acute)
แมงกานีส, พิษเรื้อรัง (Manganese, chronic toxic effect)
โรคไข้รากสาดใหญ่จากเห็บ (Typhus, flea-borne endemic)
โรคไข้สมองอักเสบจากยุงกัด (Viral encephalitides, mosquito-borne)
โรคไข้สมองอักเสบจากเห็บ (Viral encephalitides, tick-borne)
โรคจากบริโภคปลากินสาหร่ายพิษ (Ciguatera fish poisoning)
โรคซิททาโคซิส หรือโรคนกแก้ว (Psittacosis)
โรคพาร์กินสัน (Parkinsonism)
โรคพิษจากสารออร์แกโนคลรีนแบบเฉียบพลัน (Organochlorine insecticides, acute)
โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)
โรคแมวข่วน (Cat-scratch disease)
โรคสมอง, พิษเฉียบพลัน (Encephalopathy, acute toxic)
โรคสมองพรุน (Creutzfeldt-Jacob disease)
สารทำละลาย, พิษเฉียบพลัน (Solvents, acute toxic effect)
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
ออกาโนฟอสเฟตและคาบาเมต, เฉียบพลัน (Organophosphate & carbamates, acute)
อัมพาตจากเห็บ (Tick paralysis)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48735615
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546