สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: ภาวะหัวใจเสียจังหวะ (arrhythmia)
กลุ่มอาการ: หัวใจและหลอดเลือดหัวใจ (Cardiovascular)
โรคที่เกี่ยวข้อง
African Trypanosomiasis
American Trypanosomiasis
การหยุดหายใจ เนื่องจากสารรบกวนการจับออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง (Asphyxiation, chemical)
ไข้เหลือง (Yellow fever)
โรคคอตีบ (Diphtheria)
โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)
โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis)
สารทำละลาย, พิษเฉียบพลัน (Solvents, acute toxic effect)
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48785949
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546