สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: มีเสียงแซมหายใจ (inspiratory rales)
กลุ่มอาการ: ทางเดินหายใจ (Respiratory)
โรคที่เกี่ยวข้อง
CWP, complicated
Hantavirus pulmonary syndrome
Hard metal disease
Hendra and Nipah viral diseases
Paracoccidioidomycosis
Q fever
กาฬโรค (Plague)
ไข้กลับ (Relapsing fever)
ไข้เดงกี (Dengue fever)
โรคไข้รากสาดใหญ่จากหมัด (Typhus, mite-borne scrub)
โรคจากเบอร์ริลเลี่ยมเรื้อรัง (Chronic beryllium disease)
โรคซิททาโคซิส หรือโรคนกแก้ว (Psittacosis)
โรคซิลิโคสิส หรือโรคปอดเนื่องจากการสูดผงซิลิก้า แบบเฉียบพลัน (Silicosis, acute)
โรคซิลิโคสิส หรือโรคปอดเนื่องจากการสูดผงซิลิก้า, complicated (Silicosis, complicated)
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันและรุนแรง (Severe acute respiratory syndrome)
โรคทูลารีเมีย หรือโรคไข้กระต่าย (Tularemia)
โรคปอดจากฝุ่นหินแบบอื่นๆ (Pneumoconioses, other)
โรคปอดจากใยหิน (Asbestosis)
โรคปอดบวมจากเชื้อไมโคพลาสม่า (Mycoplasmal pneumonia)
โรคปอดบวมแบบเป็นพิษ (Pneumonitis, toxic)
โรคปอดอักเสบจากการแพ้แบบเฉียบพลัน (Hypersensitivity pneumonitis, acute)
โรคปอดอักเสบจากการแพ้แบบเรื้อรัง (Hypersensitivity pneumonitis, chronic)
โรคพยาธิสตรองไจลอยด์ (Strongyloidiasis)
โรคมองคล่อพิษ (โรคของม้าที่ติดต่อถึงคนได้) (Glanders)
โรคเมลิออยด์ (Melioidosis)
โรคลีเจียนเนลโลสิส (ติดเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลันจากสิ่งแวดล้อม) (Legionellosis)
โรควัณโรค (Tuberculosis)
โรคฮีสโตพลาสโมซิส (ติดเชื้อรา) (Histoplasmosis)
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
ออกาโนฟอสเฟตและคาบาเมต, เฉียบพลัน (Organophosphate & carbamates, acute)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48012492
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546