สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: หงุดหงิด (irritability)
กลุ่มอาการ: ประสาท (Neurological)
โรคที่เกี่ยวข้อง
African Trypanosomiasis
Methemoglobinemia, acute severe
Methemoglobinemia, subacute
ตะกั่ว, พิษเรื้อรัง (Lead, subacute toxic effect)
โรคบรูเซลโลซิส หรือโรคแท้งติดต่อ (Brucellosis)
โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)
โรคสมอง, พิษเฉียบพลัน (Encephalopathy, acute toxic)
โรคสมองพรุน (Creutzfeldt-Jacob disease)
สารทำละลาย, พิษเฉียบพลัน (Solvents, acute toxic effect)
ออกาโนฟอสเฟตและคาบาเมต, เฉียบพลัน (Organophosphate & carbamates, acute)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48023094
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546