สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: ดีซ่าน (jaundice)
กลุ่มอาการ: ทางเดินอาหาร (Gastrointestinal)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Crimean-Congo hemorrhagic fever
Echinococcosis
Q fever
Rift valley fever
Rocky Mountain spotted fever
ไข้กลับ (Relapsing fever)
ไข้เดงกี (Dengue fever)
ไข้หนูกัด (Rat-bite fever)
ไข้เหลือง (Yellow fever)
ตับอักเสบ ซี (Hepatitis C)
ตับอักเสบ บี (Hepatitis B)
ตับอักเสบ อี (Hepatitis E)
ตับอักเสบ เอ (Hepatitis A)
ตับอักเสบ, สารเคมี (Hepatitis, chemical)
มาลาเรีย (Malaria)
โรคไข้รากสาดใหญ่จากเห็บ (Typhus, flea-borne endemic)
โรคจากไวรัสไซโตเมกะโล (Cytomegalovirus infection)
โรคซิททาโคซิส หรือโรคนกแก้ว (Psittacosis)
โรคบรูเซลโลซิส หรือโรคแท้งติดต่อ (Brucellosis)
โรคบาบีซิโอซิส หรือโรคไข้เห็บโค (Babesiosis)
โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis)
โรคโลหิตจาง, เฉียบพลัน (Hemolytic anemia, acute)
โรคอีโบลา (Ebola-Marburg viral diseases)
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800310
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546