สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: ผลการตรวจการทำงานของไตไม่ปกติ (kidney function test, abnormal)
กลุ่มอาการ: ทางเดินปัสสาวะ. และอวัยวะสืบพันธุ์ชาย (Genitourinary)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Arenaviral hemorrhagic fevers (S. America)
Hantavirus pulmonary syndrome
Lassa fever
Rocky Mountain spotted fever
กาฬโรค (Plague)
ไข้เหลือง (Yellow fever)
แคดเมียม, พิษเรื้อรัง (Cadmium, chronic toxic effect)
ตะกั่ว, พิษเรื้อรัง (Lead, subacute toxic effect)
ปรอท, ธาตุ, พิษเรื้อรัง (Mercury, elemental, chronic toxic effect)
เพนตะคลอโรฟีนอล, พิษเฉียบพลัน (Pentachlorophenol, acute toxic effect)
มาลาเรีย (Malaria)
โรคไข้เลือดออกมีอาการทางไต (Hemorrhagic fever with renal syndrome)
โรคบาบีซิโอซิส หรือโรคไข้เห็บโค (Babesiosis)
โรคพยาธิใบไม้ในทางเดินปัสสาวะ (Schistosomiasis, urinary)
โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis)
โรคโลหิตจาง, เฉียบพลัน (Hemolytic anemia, acute)
โรคอีโบลา (Ebola-Marburg viral diseases)
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48735631
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546