สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: ง่วง (lethargy)
กลุ่มอาการ: ประสาท (Neurological)
โรคที่เกี่ยวข้อง
African Trypanosomiasis
Arenaviral hemorrhagic fevers (S. America)
Hendra and Nipah viral diseases
Rocky Mountain spotted fever
West Nile virus infection
ไข้กลับ (Relapsing fever)
ไข้เหลือง (Yellow fever)
โรคไข้สมองอักเสบจากยุงกัด (Viral encephalitides, mosquito-borne)
โรคสมอง, พิษเฉียบพลัน (Encephalopathy, acute toxic)
โรคอหิวาต์ (Cholera)
โรคอีโบลา (Ebola-Marburg viral diseases)
สารทำละลาย, พิษเฉียบพลัน (Solvents, acute toxic effect)
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
อัมพาตจากเห็บ (Tick paralysis)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48735664
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546