สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: ภาวะที่เม็ดเลือดขาวต่ำกว่าปกติ (leukopenia)
กลุ่มอาการ: เลือด (Hematologic)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Arenaviral hemorrhagic fevers (S. America)
Colorado tick fever
Crimean-Congo hemorrhagic fever
Hendra and Nipah viral diseases
Kyasanur forest disease
Lassa fever
Lymphocytic choriomeningitis
Maple bark HP
Omsk hemorrhagic fever
Parvovirus B19 infection
Rift valley fever
West Nile virus infection
ไข้เดงกี (Dengue fever)
ไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย (Typhoid fever)
ไข้เหลือง (Yellow fever)
ป่วยจากรังสี, เฉียบพลัน (Radiation sickness, acute)
โรคกาฬหลังแอ่น (Meningococcal infection)
โรคไขกระดูกฝ่อ (ภาวะเลือดจางที่เกิดขึ้นเนื่องจากไขกระดูกไม่ทำงาน) (Aplastic anemia)
โรคไข้รากสาดใหญ่จากเห็บ (Typhus, flea-borne endemic)
โรคไข้สมองอักเสบจากเห็บ (Viral encephalitides, tick-borne)
โรคจากไวรัสไซโตเมกะโล (Cytomegalovirus infection)
โรคตระกูลงูสวัด (Varicella-zoster virus infection)
โรคติดเชื้อเออร์ลิเชีย (มีเห็บเป็นพาหะ) (Ehrlichiosis)
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันและรุนแรง (Severe acute respiratory syndrome)
โรคบรูเซลโลซิส หรือโรคแท้งติดต่อ (Brucellosis)
โรคบาบีซิโอซิส หรือโรคไข้เห็บโค (Babesiosis)
โรคปากเปื่อยพุพอง (Vesicular stomatitis fever)
โรคพิษเรื้อรังจากสารหนู (Arsenic, chronic toxic effect)
โรคริกเกตเซียลพอกซ์ (Rickettsialpox)
โรคลิชมาเนีย หรือโรคริ้นฝอยทรายกัด (ติดเชื้อโปรโตซัว) (Leishmaniasis)
โรคหัดเยอรมัน (Rubella)
โรคอีโบลา (Ebola-Marburg viral diseases)
โรคเอดส์ (Acquired immunodeficiency syndrome)
โรคฮีสโตพลาสโมซิส (ติดเชื้อรา) (Histoplasmosis)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800443
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546