สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: ปวดแขนขา (limb pain)
กลุ่มอาการ: กล้ามเนื้อและกระดูก  (Musculoskeletal)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Acro-osteolysis
Crimean-Congo hemorrhagic fever
Kyasanur forest disease
Omsk hemorrhagic fever
Raynaud, phenomenon of
Skeletal fluorosis
กรดไฮโดรคลอริก, พิษ (Hydrofluoric acid, toxic effect)
การตายของกระดูก (Osteonecrosis)
ไข้เดงกี (Dengue fever)
แคดเมียม, พิษเรื้อรัง (Cadmium, chronic toxic effect)
โรคกระดูกน่วม (Osteomalacia)
โรคจากบริโภคปลากินสาหร่ายพิษ (Ciguatera fish poisoning)
โรคเท้าช้าง (Filariasis)
โรคปากเปื่อยพุพอง (Vesicular stomatitis fever)
โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)
โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)
โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis)
โรควัณโรค (Tuberculosis)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48735656
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546