สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: ปวดหลังส่วนล่าง (low back pain)
กลุ่มอาการ: กล้ามเนื้อและกระดูก  (Musculoskeletal)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Arenaviral hemorrhagic fevers (S. America)
Hendra and Nipah viral diseases
Kyasanur forest disease
Lassa fever
Omsk hemorrhagic fever
Rift valley fever
Skeletal fluorosis
West Nile virus infection
ไข้เดงกี (Dengue fever)
ไข้ทรพิษลิง (Monkeypox)
ไข้ทรพิษหรือฝีดาษ (Smallpox)
ไข้เหลือง (Yellow fever)
แคดเมียม, พิษเรื้อรัง (Cadmium, chronic toxic effect)
มาลาเรีย (Malaria)
โรคกระดูกน่วม (Osteomalacia)
โรคไข้เลือดออกมีอาการทางไต (Hemorrhagic fever with renal syndrome)
โรคทูลารีเมีย หรือโรคไข้กระต่าย (Tularemia)
โรคเท้าช้าง (Filariasis)
โรคบรูเซลโลซิส หรือโรคแท้งติดต่อ (Brucellosis)
โรคปากเปื่อยพุพอง (Vesicular stomatitis fever)
โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)
โรคมองคล่อพิษ (โรคของม้าที่ติดต่อถึงคนได้) (Glanders)
โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis)
โรควัณโรค (Tuberculosis)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48735687
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546